Innovasjon Norge Vestfold Telemark hadde samling på Kragerø Resort i juni. På programmet sto en Munchvandring med Kultur-kameratene. -Alle var enige om at det var en flott omvisning, forteller Elisabeth Five i Innovasjon Norge etterpå.

Kragerø har vedtatt å satse mer på Munch framover, og fylket har vedtatt å la Munchnettverket være et av flere fyrtårn i Telemarks kultursatsning i årene som kommer. – Godt jobba, sier Kragerøs kultursjef, Thomas Moen som sitter sentralt i Munchnettverket på vegne av Kragerø sammen med Kultur-kameratene as.

Foto: Irene Siljan og Elisabeth Five. 

Munchvandring i Kragerø med Innovasjon Norge