Kultur-kameratene har i 2016 inngått et samarbeid med Kragerø Sparebank. Målet er å gi folk kulturopplevelser og samtidig bruke bankens nye, flotte lokaler i Kirkegata. Salen «Solen» er perfekt til formidling av Munch og andre kunstnere i Kragerø.
4.august hadde vi første kulturkveld i banken; » Munch ut av hvelvet». Vi fikk et foredrag av Katja Aarflot om Munchs Kragerøperiode og så den internasjonale dokumentaren «Let the scream be heard». Fullt hus og blomster fra ordføreren som takk for våre bidrag til byjubileet avsluttet sommersesongen for Kultur-kameratene.