Kunst og kulturutvikling

i regi av Kultur-kameratene as

Vi tilpasser form og innhold til gruppens behov og forutsetninger!

Vi kan ta på oss større kunst- og kulturutviklingsprosjekter i samarbeid med kunden. Sammen ser vi potensialet bedre!

Kultur-kameratene

Vi er bindeleddet mellom mennesket og kulturopplevelsen