Prosjektledelse

i regi av Kultur-kameratene as

Vi produserer store og små opplevelser, forestillinger, turer i kunstneres fotspor og byvandringer.

Vi kan ta på oss ledelsen av større og mindre prosjekter, alt fra jubileer og større samlinger til enkeltarrangementer i samarbeid med grupper og firmaer. Vi har god erfaring med å skape den unike kombinasjonen av gode opplevelser og faglig innhold av høy kvalitet.

Kultur-kameratene

Vi er bindeleddet mellom mennesket og kulturopplevelsen